Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

weeping
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove

July 09 2015

weeping
8950 152a

July 07 2015

weeping
7578 805c 500
Reposted fromargentum argentum viaoldstuff oldstuff
weeping
2738 1ff0
Reposted fromthirdapril thirdapril viaargentum argentum
weeping
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaeffodienssepulcrum effodienssepulcrum

July 05 2015

4321 4c7e 500

July 04 2015

weeping
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
3931 52fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via1901 1901

June 22 2015

weeping
5710 1c28 500
Frederick Sandys, Cień miłości, detal, 1867
Reposted fromrol rol viaapocomitonaco apocomitonaco
weeping

June 19 2015

weeping
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie vialegeeend legeeend
weeping
7250 3343
Reposted frompoppyseed poppyseed viabrzask brzask
0634 8cf0 500

Nick Cave and his wife Susie Bick on the cover of Push the Sky Away


Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
0515 5d5e
0498 eb28 500

Couple embracing at Golfe Drouot dance hall

Paris 1963

Alfred Eisenstaedt
Reposted frombackground background viawsukience wsukience
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 08 2015

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via0 0
weeping
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

June 01 2015

6868 c442 500

mastersofphotography:

1950s Hong Kong Inspired Photography Series by Fan Ho 何藩

Self-taught, renowned Asian photographer, Fan Ho’s photography series, “Hong Kong Memoirs,” introduces a series of monochromatic images of the urban landscape. Geometric and surreal in nature, Ho’s images read as a transient memory lost in space. It’s difficult to detect, which parts of his images are real or overlapped. To create the dream-like, hazy effect, Ho layered and scanned various negative. He also used a little bit of Photoshop editing for the desired result. 

via fanhophotography

Reposted fromwildroses-peonies wildroses-peonies viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl